Tomträtt

Tomträtt innebär upplåtelse av fastighet på i regel 60 år av stat eller kommun mot årlig avgift (avgäld). Avgälden regleras (omförhandlas) med vissa mellanrum, normalt vart 20:e år. Det betyder att tomten som huset står på…

Läs mer