Amortering

Amortering

Det finns olika typer av amorteringsplaner (avbetalningsplaner) på lån. Man kan välja mellan rak amortering, trappstegsmodell och annuitetslån. Rak amortering innebär att låntagaren amorterar ett lika stort belopp varje förfallodag. Därutöver tillkommer ränta. Allt eftersom…

Läs mer
Köpahusguiden

Bolån

För att få ett bostadslån, en så kallad bostadskredit, krävs att du har förmåga att betala tillbaka lånet och att du kan lämna någon form av säkerhet. Pantbrev som säkerhet Den vanligaste formen av säkerhet…

Läs mer