Amortering

Amortering

Det finns olika typer av amorteringsplaner (avbetalningsplaner) på lån. Man kan välja mellan rak amortering, trappstegsmodell och annuitetslån. Rak amortering innebär att låntagaren amorterar ett lika stort belopp varje förfallodag. Därutöver tillkommer ränta. Allt eftersom…

Läs mer