Undvik dolda fel

Dolda fel

Dolda fel är fel eller brister, som köparen vid köpets ingående, inte kände till och inte heller borde ha misstänkt. För att säljaren ska ansvara för ett dolt fel krävs att felet innebär att fastigheten…

Read more

Tomträtt

Tomträtt innebär upplåtelse av fastighet på i regel 60 år av stat eller kommun mot årlig avgift (avgäld). Avgälden regleras (omförhandlas) med vissa mellanrum, normalt vart 20:e år. Det betyder att tomten som huset står på…

Read more
Mäklarens ansvar

Mäklarens ansvar

Mäklarens uppgift är tydlig genom hennes eller hans titel. Att mäkla affären mellan säljare och köpare innebär att mäklaren ska vara till båda parters hjälp. Mäklaren som sköter försäljningen är skyldig att ge en beskrivning…

Read more
Rörlig eller bunden ränta

Bunden och rörlig bostadsränta

Det går att dela på bolånet och välja både rörlig och bunden ränta, samt bunden ränta med olika förfallodagar. På bottenlånet kan du välja mellan bunden och rörlig ränta, medan topplånet ofta löper med rörlig ränta….

Read more
Överta lån

Att överta befintliga lån

Ofta finns det redan lån i på fastigheten du köper. Normalt löses då lånet eller lånen in i förtid och köparen får betala ränteskillnadsersättning. Som köpare kan du också ha möjlighet att överta säljarens lån….

Read more
Amortering

Amortering

Det finns olika typer av amorteringsplaner (avbetalningsplaner) på lån. Man kan välja mellan rak amortering, trappstegsmodell och annuitetslån. Rak amortering innebär att låntagaren amorterar ett lika stort belopp varje förfallodag. Därutöver tillkommer ränta. Allt eftersom…

Read more
Köpahusguiden

Bolån

För att få ett bostadslån, en så kallad bostadskredit, krävs att du har förmåga att betala tillbaka lånet och att du kan lämna någon form av säkerhet. Pantbrev som säkerhet Den vanligaste formen av säkerhet…

Read more
Tömma spargrisen

Kontaktinsats

Som bostadslåntagare måste du betala en kontantdel vid husköpet. Insatsen varierar men den ligger oftast runt 15 procent av det slutgiltiga huspriset (köpeskillingen). Förutom lånets kontantdel ska även kostnaderna för lagfart och nya pantbrev betalas…

Read more
Lånelöfte

Lånelöfte

Nästan alla måste låna pengar när de köper hus och det är det är bra att göra en kalkyl där man ser hur mycket man har råd att låna redan innan husletandet börjar. Banken kan…

Read more