Undvik dolda fel

Dolda fel

Dolda fel är fel eller brister, som köparen vid köpets ingående, inte kände till och inte heller borde ha misstänkt. För att säljaren ska ansvara för ett dolt fel krävs att felet innebär att fastigheten…

Läs mer

Tomträtt

Tomträtt innebär upplåtelse av fastighet på i regel 60 år av stat eller kommun mot årlig avgift (avgäld). Avgälden regleras (omförhandlas) med vissa mellanrum, normalt vart 20:e år. Det betyder att tomten som huset står på…

Läs mer
Mäklarens ansvar

Mäklarens ansvar

Mäklarens uppgift är tydlig genom hennes eller hans titel. Att mäkla affären mellan säljare och köpare innebär att mäklaren ska vara till båda parters hjälp. Mäklaren som sköter försäljningen är skyldig att ge en beskrivning…

Läs mer
Amortering

Amortering

Det finns olika typer av amorteringsplaner (avbetalningsplaner) på lån. Man kan välja mellan rak amortering, trappstegsmodell och annuitetslån. Rak amortering innebär att låntagaren amorterar ett lika stort belopp varje förfallodag. Därutöver tillkommer ränta. Allt eftersom…

Läs mer
Köpahusguiden

Bolån

För att få ett bostadslån, en så kallad bostadskredit, krävs att du har förmåga att betala tillbaka lånet och att du kan lämna någon form av säkerhet. Pantbrev som säkerhet Den vanligaste formen av säkerhet…

Läs mer