Tomträtt

Tomträtt innebär upplåtelse av fastighet på i regel 60 år av stat eller kommun mot årlig avgift (avgäld). Avgälden regleras (omförhandlas) med vissa mellanrum, normalt vart 20:e år.

Drömhuset - Floating house

Det betyder att tomten som huset står på hyrs ut av staten eller kommunen. Hyran, som vanligtvis omförhandlas vart 20:e år,  betalas årsvis. Hyresavtalen gäller oftast i 60 år.

Omförhandlingen kan innebära en kraftig ökning av hyresavgiften (avgälden). Flera organisationer arbetar med frågan för att få politikerna att förändra systemet men än har inget hänt. Var noga med att kolla upp vad som gäller för det hus du är intresserad av. Inte minst när det är dags för nästa omförhandling.