Räkna ut kostnaden för lagfart

Beräkna kostnaden för din lagfart. När du köper ett hus måste du ansöka om och betala för lagfart. Lagfart är ett bevis på att det är du som äger huset (fastigheten). För bostadsrätter behövs ingen lagfart.

Fyll i dina uppgifter i Lagfartskalkylatorn för att räkna ut kostnaden för din lagfart.

Ange försäljningspriset (köpeskillingen) kr
Ange husets taxeringsvärde* kr
Kostnad för lagfart** kr

* Om taxeringsvärdet är högre än försäljningspriset används det.
** Inklusive administrationsavgift.

Läs mer om lagfart här.

Se även Pantbrevskalkylatorn.