Missa inte överlåtelsebesiktningen!

Som köpare är du skyldig att noga undersöka och besiktiga huset. Du kan inte få ersättning i efterhand för fel som du förbisett och borde ha upptäckt vid en noggrann besiktning. Anlita därför en besiktningsförrättare som gör en så kallad jordabalksbesiktning eller överlåtelsebesiktning.

Utöver detta kan du behöva anlita ytterligare personer för kompletterande undersökningar. I de allra flesta fall är din undersökningsplikt nämligen större än vad som omfattas av en jordabalks-/överlåtelsebesiktning. Husets skick och omständigheterna vid köpet bestämmer. Till exempel är undersökningsplikten mer omfattande för äldre hus.

Noggrannhet lönar sig alltid

Lagen om undersökningsplikt säger att köparen ska utföra en sådan undersökning som är ”påkallad med hänsyn till fastighetens skick, den normala beskaffenheten hos jämförliga fastigheter samt omständigheterna vid köpet”. Tanken är att fastigheter säljs i befintligt skick och att köparen ska ta reda på fastighetens fysiska beskaffenhet. Säljaren är aldrig ansvarig för fel som kunde ha upptäckts vid en undersökning.

Om du hittar någonting som kan tyda på ett fel ingår det i undersökningsplikten att utreda detta närmare. Om du ser en fuktfläck ingår det i undersökningsplikten att ta reda på vad denna beror på. Det finns inget krav på att undersökningen ska göras av en fackman, men många gånger kan det vara klokt att ta till hjälp. Ibland, särskilt om du misstänker ett allvarligt fel, kan det vara klokt att anlita någon som yrkesmässigt utför besiktningar.

Undersökningsplikt betyder besiktning

Det är inte mäklarens uppgift att utföra undersökningen. Mäklarens lagstadgade skyldighet är att vara opartisk mellan säljare och köpare.

När du undersöker:

  • Använd en ficklampa för att noga undersöka mörka utrymmen.
  • Lyft på mattor och gardiner för att se golv och väggars skick.
  • Studera alla utrymmen som grund, källare och vind.
  • Studera noga fasad och yttertak.
  • Övriga byggnader och anläggningar som hör till fastigheten ska också studeras. T.ex. brunnar, avlopp osv

Se upp för ”varudeklarerade” hus

Det har blivit allt vanligare att mäklare använder begrepp som ”varudeklarerat”, ”besiktigat” och liknande i sina husannonser. Det innebär att säljaren låtit göra någon slags undersökning av huset.