Lagfart – allt du behöver veta

Lagfarten är ett bevis på vem som äger fastigheten. Banken hjälper dig att söka hos inskrivningsmyndigheten på Lantmäteriet.

Enligt lag ska den som köpt ett hus registrera köpet och därigenom söka inskrivning i en så kallad ”lagfart”. Lagfarten måste sökas inom tre månader från det att kontraktet skrivits.

Kostnad

Kostnaden för registrering av ett köp är uppdelat i dels en expeditionsavgift på 825 kronor och dels stämpelskatt. Stämpelskatten är 1,5 % av det högsta värdet av köpeskillingen jämfört med taxeringsvärdet för föregående år.

Formel:

([husets försäljningspris eller taxeringsvärde] * 0,015) + 825 kr = [lagfartskostnaden]

Exempel:

Huset säljs för 3 miljoner kronor. Stämpelskatten är 1,5 procent av husets försäljningspris eller husets taxeringsvärde om det är högre. Husets taxeringsvärde är 2 miljoner kronor (dvs. lägre än husets försäljningspris). Den administrativa avgiften är 825 kronor.

(3 000 000 * 0,015) + 825 = 45 825

Lagfartskostnaden för köparen blir 45 825 kronor.

Lagfartskalkylatorn:

Räkna ut kostnaden för din lagfart med lagfartskalkylatorn.

Specialfall
För juridiska personer (med undantag för bl.a. dödsbon) beräknas stämpelskatten på 3% av köpeskillingen jämfört med föregående års taxeringsvärde. För gåvor (utan motprestation ex. mot revers under 85% av fastighetens värde), bodelningar, arvskiften, legat mm, utgår inte någon stämpelskatt.

Lagfaren ägare

Köpet registreras

När kontraktet undertecknas av säljare och köpare övergår ägenderätten till köparen. I och med det och när lagfarten är upprättad kommer köpet att registreras i fastighetsregistret. Fastighetsregistret innehåller såväl aktuella som historiska uppgifter om vilka som är och har varit lagfarna ägare på en fastighet.

Att söka lagfart

Oftast hjälper banken dig att söka lagfart. Om du vill göra det själv bör du vända dig till något av Lantmäteriets 7 inskrivningskontor.

Källa: Lantmäteriet

Relaterat: