Kostnader i det nya huset

När huset är köpt är det inte bara lånen som måste betala, skatter, avgifter och mycket annat tillkommer.

Se till att ha koll på utgifterna innan du beslutar dig för att delta i budgivningen.

  • För det första ska ju neräntor och amorteringar på lånen betalas av i den takt som är överenskommet med banken eller låneinstitutet.
  • Fastighetsskatt betalas fortfarande även om den vid årsskiftet 07/08 ersattes av en kommunal avgift på 6000 kronor, som högst eller 0,75 procent av taxeringsvärdet om det är lägre.

Kostnader i det nya hemmet

  • Om huset är byggt på en tomt som inte är friköpt från kommunen så finns en tomträttsavgäld. Husägaren ”hyr” tomten av kommunen. Det är mycket viktigt att ta reda på när detta avtal tecknades eftersom omförhandlingar ofta innebär stora hyreshöjningar.
  • Värme, vatten, el, sotning, sophämtning, villaförsäkring, årsavgift till eventuell samfällighet, underhåll, reparationer med mera måste också ingå i kostnadskalkylen.

Kom ihåg att du får göra skatteavdrag för låneräntorna och tomträttsavgälden.