Köpar- och säljarförsäkring

Med köparansvarsförsäkring kan både säljaren och du som köper ett hus som är besiktigat försäkra dig mot de fel som inte gick att upptäcka eller förutse vid besiktningen och som säljaren inte har ansvar för.

Köpar- och säljarförsäkringen täcker delar av det ansvar som följer med köparens undersökningsplikt. Försäkringen kan också gälla vid riskkonstruktioner, exempelvis krypgrunder och uppreglade golv.

Köparens och säljarens försäkring

Säljaransvarsförsäkringen täcker säljarens ansvar för fel som finns i huset vid försäljningstillfället i 10 år efter försäljningen. I dagsläget är det vanligt att säljaren tecknar en sådan försäkring så det behöver inte ses som ett varningstecken.

Försäkringarna skiljer sig mycket från försäkringsgivare till försäkringsgivare så det är oerhört viktigt att läsa på och att jämföra innan besiktningen genomförs.