Kontaktinsats

Som bostadslåntagare måste du betala en kontantdel vid husköpet. Insatsen varierar men den ligger oftast runt 15 procent av det slutgiltiga huspriset (köpeskillingen). Förutom lånets kontantdel ska även kostnaderna för lagfart och nya pantbrev betalas kontant, oftast i samband med kontraktskrivingen.

Spargrisen