Dolda fel

Dolda fel är fel eller brister, som köparen vid köpets ingående, inte kände till och inte heller borde ha misstänkt.

För att säljaren ska ansvara för ett dolt fel krävs att felet innebär att fastigheten avviker från vad köparen med fog kunnat förutsätta. Säljaren har inte någon laglig skyldighet att upplysa om fastighetens fel och brister – om de inte är ”allvarliga” (se nedan). Som exempel kan köparen knappast räkna med att en 20 år gammal oljepanna är felfri, köparen förväntas förstå att pannan när som helst kan behöva ersättas med en ny.

Undvik dolda fel

I praktiken kan man säga att den typ av dolda fel som säljaren slutligt har ansvar för i första hand är brister i byggnadens konstruktion eller utförande (t ex byggfusk). Säljaren kan bli ersättningsskyldig för den här typen av dolda fel upp till tio år efter försäljningen om en domstol anser att fastigheten var i betydligt sämre skick än vad köparen haft anledning att räkna med.

Säljaren kan bli skadeståndsskyldig om domstolen anser att säljaren kände till eller borde ha känt till felet redan då fastigheten såldes. Detta följer av köparens rätt till skadestånd på grund av säljarens försummelse.