Bolåneförsäkring ger trygghet

I samband med att bolån diskuteras är det inte ovanligt att bolåneförsäkring på kommer på tal. Idén är god och det kan vara värt pengarna beroende på hur din livssituation ser ut.

Om din arbetssituation är osäker kan en bolåneförsäkring vara en bra investering. Försäkringen betalar dina räntor och amorteringar om du skulle bli arbetslös eller råka ut för sjukdom eller en olycka. Flera banker erbjuder bolåneförsäkringar och det går att förhandla till sig bra avtal i samband med bolånediskussionen.

Försäkringen betalas med en månadspremie som variera mellan olika bolåneinstitut och försäkringsbolag. Hur mycket du får ut om oturen är framme varierar också mycket så jämför dina alternativ innan du tecknar försäkringen.

Nordea betalat i skrivandets stund ut högst 9000 kr/mån i 9 månader medan SBAB betalar ut upp till 15 000 kr/mån i maximalt 12 månader.

Hellre säker än osäker - bolåneförsäkring

Bolåneförsäkring ska inte förväxlas med bolåneskydd. Bolåneskyddet är mer likt en livförsäkring och skyddar din sambo eller respektive vid dödsfall. Ett bolåneskydd betalar ofta den försäkrades del av lånet. även här kan bolåneinstituten hjälpa dig men kolla hur dina andra livförsäkringar ser ut, ibland kan ett bolånekydd ingå.

Relaterat: