Bolån

För att få ett bostadslån, en så kallad bostadskredit, krävs att du har förmåga att betala tillbaka lånet och att du kan lämna någon form av säkerhet.

Pantbrev som säkerhet

Den vanligaste formen av säkerhet är pantbrev i fastigheten. När man ska ta ett lån och det redan finns obelånade pantbrev som täcker lånebehovet, behövs inget nytt pantbrev. När en fastighet byter ägare löser den gamla ägaren sina eventuella lån, får tillbaka sina pantbrev och överlämnar dessa till den nye ägaren som använder dem för sina lån.

Normalt utför banken administrationen av pantbrev mot en expeditionsavgift. Pantbrevet kostar i regel en procentsats av pantbrevsbeloppet. Pantbrevet är knutet till fastigheten och kan inte föras över mellan fastigheter. Läs mer om pantbrev här.

Borgen som säkerhet

Borgen är en form av säkerhet som krävs för vissa typer av lån. I sin enklaste form betyder detta att en annan person, en borgensman, träder in som garant för dig ifall du inte kan betala till banken.

Topplån är ett exempel på lån där borgen ibland förekommer som kompletterande säkerhet. Den vanligaste formen av borgen kallas för proprieborgen och innebär att borgensmannen ansvarar för lånet som om det vore hans egen skuld. Långivaren kan kräva att borgensmannen ska gå in och betala på lånet om låntagaren försummar det.

Ny bostad

Bottenlån

Den största delen av ett bostadslån är oftast ett bottenlån. Det innebär att lånet är placerat i ett bostadslåneinstitut. Som säkerhet för bottenlånet lämnas pantbrev i fastigheten. Normalt kan man få ett bottenlån på motsvarande 75 procent av köpeskillingen eller marknadsvärdet.

Räntan på ett bottenlån kan bindas i tidsperioder mellan tre månader (rörlig ränta) och 10 år.

Under bindningstiden vet du exakt vilken ränta som gäller. När lånets bindningstid går mot sitt slut får du erbjudande om att ändra villkoren för lånet. Du kan då antingen låta det vara oförändrat, bestämma ny bindningstid eller välja rörlig ränta. Eftersom ränteläget varierar är det bra att ta kontakt med banken för rådgivning när det är dags att välja rörlig eller bunden ränta.

Topplån

Behöver du ytterligare finansiering för att köpa din bostad kan du få ett så kallat topplån. Det löper med rörlig ränta. Räntan på topplånen är högre än för bottenlånet. Det beror på att säkerheten som lämnas är mindre värd för långivaren.