Besiktningsklausulen – en viktig nödutgång

När budgivningen är vunnen och kontraktet ska skrivas återstår ett antal mycket viktiga moment, däribland besiktningen. I kontraktet ska det finnas en så kallad besiktningsklausul som i korthet säger att om huset är mycket sämre än förväntat har köparen rätt att avstå från affären.

Det finns oerhört många varianter av hur en besiktningsklausul kan skrivas. De flesta mäklarna använder samma formulering (se nedan) men det händer att man i kontraktet talar om olika ersättningsnivåer för olika problemområden som kan upptäckas under en besiktning. Detta bör undvikas!

Faktum är att det är bättre att det inte står ett ord om ersättning i kontraktet eftersom man då inte har låst sig innan eventuella problem är uppdagade.

Ett bra förslag till skrivelse är:

”Köparen har rätt att besiktiga fastigheten med hjälp av sakkunnig person senast den DD MM ÅÅ Köparen har rätt att frånträda köpet om han efter besiktningen inte längre vill stå fast vid köpet. Om köparen väljer att frånträda köpet ska handpenningen omgående återbetalas till köparen. Ingen av parterna har rätt till skadestånd av andra parten.

Villkoret gäller under förutsättning att köparens begäran om återgång görs skriftligt och är säljaren tillhanda senast den DD MM ÅÅ med kopia till fastighetsmäklaren.”

Glöm inte nödutgången

Viktigt att tänka på;

  • att det är vanligt att besiktningen ska vara genomförd 7-10 dagar efter kontraktskrivningen. Tänk på att det kan vara svårt att få tag i en besiktningsman på kort varsel. Kolla upp vilka som finns i ditt område i förväg.
  • att du inte får besiktningsprotokollet samma dag som besiktningen genomför Det är med andra ord viktigt att besiktningen genomförs så att du hinner få protokollet innan ”deadline” som skrivs i besiktningsklausulen.