Att överta befintliga lån

Ofta finns det redan lån i på fastigheten du köper. Normalt löses då lånet eller lånen in i förtid och köparen får betala ränteskillnadsersättning. Som köpare kan du också ha möjlighet att överta säljarens lån. Det är kreditgivaren (oftast banken) som avgör om du kan överta befintliga lån med samma villkor.

Det går att dela på kapitalskulden och välja både rörlig och bunden ränta, samt bunden ränta med olika förfallodagar. Läs mer om bunden och rörlig ränta här.

Överta lån