Att lösa ut lånet i förtid

När räntorna sjunker blir många intresserade av att lägga om sina bundna bostadslån. Det är fullt möjligt men det kan bli dyrt om man inte räknar noga.

När du lånar av banken lånar banken i sin tur upp motsvarande kapital till en bunden ränta med samma löptid. Enligt konsumentkreditlagen har banken/kreditgivaren rätt att kompensera sig för den förlust som kan uppstå för dem.

Göteborgs-Posten bad SBAB ta fram ett räkneexempel för att illustrera

Exempel med ett lån på en miljon kronor

Alternativ 1: Förtidsinlösen av lånet

Bands på två år 1 mars 2008 till en ränta på 5,01 procent (SBAB:s räntenivåer). Löstes 1 mars 2009 och ersattes av ett lån till rörlig 3-månadersränta, som nu är på 2,35 procent. I exemplet har SBAB antagit att räntan i genomsnittlig fortsätter ligga på samma nivå ett halvår. Därefter antas genomsnittsräntan ligga på 1,80 procent.

 • Ränteskillnadsersättning: 34 614 kronor.
  Räknas ut enligt formeln K x T x R.
  K=låneskulden (1 miljon kronor).
  T=återstående bindningstid (ett år).
  R=ränteskillnaden mellan kreditens räntesats och räntan på statsobligationer och statsskuldväxlar ökad med en procentenhet (5,01-1,5486 procent).
 • Räntekostnad 1 mars – 1 september 2009 (2,35 procent): 11 750 kronor
 • Räntekostnad 1 september 2009 – 1 mars 2010 (1,80 procent): 9 000 kronor

Summa: 55 364 kronor

Lösa ut lånen i förtid? Räkna på det!

Alternativ 2: Behålla det bundna lånet

Bands på två år 1 mars 2008 till en ränta på 5,01 procent.

 • Räntekostnad 1 mars 2009 – 1 mars 2010: 51 000 kronor.

Summa: 51 000 kronor.

I SBAB:s beräkning skulle det med andra ord inte löna sig att lösa ut lånet.

Källa: Göteborgs-Posten och SBAB (som gjort en exakt uträkning av ränteskillnaden och utifrån en kombination av en statsobligation och statsskuldväxlar).