Amortering

Det finns olika typer av amorteringsplaner (avbetalningsplaner) på lån. Man kan välja mellan rak amortering, trappstegsmodell och annuitetslån.

Rak amortering innebär att låntagaren amorterar ett lika stort belopp varje förfallodag. Därutöver tillkommer ränta. Allt eftersom du betalar av skulden minskar lånebeloppet och därmed räntekostnaden. Summan du betalar minskar för varje förfallodag, beroende på hur stor del du amorterar på kapitalskulden.

Ett lån med trappstegsmodell innebär att amorteringen ökar successivt under lånets löptid. Amorteringsdelen är till exempel 1,5 procent under år 1-5 och 2,5 procent under år 6-10 och så vidare. Till amorteringskostnaden läggs räntan.

Amorteringsmöte

Med annuitetslån betalar du tillbaka ett lika stort belopp varje förfallodag under hela avbetalningstiden. I början betalar du mer ränta och en mindre del amortering. I slutet av avbetalningstiden blir amorteringsdelen större och räntedelen mindre. Denna amorteringsform är inte vanligt förekommande.

Ofta kan bottenlånet vara amorteringsfritt under de första fem åren. Det innebär att du inte betalar av något på din låneskuld utan enbart betalar ränta på hela låneskulden under dessa amorteringsfria år. Avbetalningstiden för bottenlån löper normalt upp till 50 år.

På topplånet måste du börja amortera direkt. Avbetalningstiden på ett topplån löper som mest upp till 20 år.