Allt om pantbrev

Pantbrev är ett dokument som används som säkerhet för lån, oftast bostadslån. Det är utfärdat på ett visst belopp och inom en viss del av en pantsatts fastighets eller bostadsrätts värde.

Pantbrevet är ett bevis för att en inteckning av en fastighet har gjorts i fastighetsboken hos inskrivningsmyndigheten.

Kostnad för nya pantbrev

När en bostads säljs finns pantbrev i nivå med den tidigare ägarens lånebelopp. Då måste ett nytt pantbrev tecknas för skillnaden mellan de befintliga pantbreven och ditt lånebelopp. Om det skulle finnas pantbrev som täcker upp till nivån av ditt lån så behövs inga nya pantbrev.

När en fastighet byter ägare löser den gamla ägaren sina eventuella lån hos banken, får tillbaka sina pantbrev och överlämnar dessa till den nye ägaren som använder dem för sina lån.

Normalt utför banken administrationen av pantbrev mot en avgift. Lantmäteriet tar en expeditionsavgift på 375 kronor per pantbrev. Pantbrevet kostar 2% av pantbrevsbeloppet. Pantbrevet är knutet till fastigheten och kan inte föras över mellan fastigheter.

Formel:

( [ditt bolånebelopp] – [nuv. pantbrevsbelopp] ) * 0,02 + 375 kr = [pantbrevskostnaden]

(Vissa banker tar ut en administrationsavgift. Om fler än ett pantbrev skapas tillkommer dessutom ytterligare 375 kr per pantbrev.)

Exempel:

Huset sälj för 4 miljoner kronor. Du vill låna 3 miljoner kronor. Det finns 10 pantbrev på sammanlagt 2 miljoner kronor. Ett nytt pantbrev måste skapas.

(3 000 000 – 2 000 000) * 0,02 + 375 = 20 375

Pantbrevskostnaden för köparen blir 20 375 kronor (plus ev. bankavgifter)

Pantbrevskalkylatorn:

Räkna ut kostnaden för ditt pantbrev med pantbrevskalkylatorn.

Pantbrev som de var

Dela upp lånet

Oftast tas flera pantbrev med olika belopp ut för att eventuellt kunna användas för olika långivare eller för att kunna binda de olika delarna till olika perioder och därigenom bolåneräntor.

För att en långivare skall kunna veta vilka pantbrev som är uttagna på en fastighet utfärdas så kallade gravationsbevis.

Pantbrev som utfärdats inom den lägre delen, till exempel inom fastighetens taxeringsvärde, utgör större säkerhet än ett som är utfärdat över ”skorstenen” det vill säga nära eller till och med över marknadsvärdet.

Vackra dokument nu endast i datorn

Tidigare var pantbreven skrivna på papper och ofta elegant frimärkta och stämplade. Numera registreras pantbreven enbart elektroniskt, så kallade datapantbrev. Dessa administreras av Lantmäteriverket. Äldre pantbrev kan och bör konverteras till datapantbrev.

Källa: Lantmäteriet

Relaterat: