5 knep för lägre boränta

När det är dags att bestämma sig för bolåneinstitut gäller det att vara taktisk och smart. Det är oerhört viktigt att göra grundjobbet innan man sätter sig i diskussioner med banken och att ha klart för sig vad en bra ränta ska ligga. Här följer fem enkla tips.

1. Var påläst och ha med dig dagens boräntor

Skaffa information. Använd rätt termer. Ju mer påläst du verkar – desto enklare får du rabatt. Ett exempel är att hänvisa till Stibor – den ränta bankerna betalar när de lånar pengar sinsemellan. En attraktiv kund kan till exempel få en rörlig ränta på 0,2 procentenheter över Stibors tremånadersränta.

2. Helhetskund

Har du lån, sparande och lönekonto i samma bank? Då är du attraktiv – även för andra banker. Helkunder får lägre ränta än de som bara flyttar bolånet.

3. Obegränsad eller lång rabattperiod?

Försäkra dig om att din ränterabatt löper tills vidare och inte är tidsbegränsad.

4. Lånebeloppet avgör

Hur högt belånat är huset eller lägenheten? Du ska få lägre ränta ju mindre av värdet du behövt låna till.

5. Förhandla

Ring runt. Spela ut bankernas erbjudanden mot varandra. Chansen är stor att din bank rättar sig efter det bästa bud du får hos någon annan.